Skip to main content

Menu


Produkty

Serwis

OBSŁUGA KLIENTA
K19 ATX 115 perspektivisch HRes RGB - lens cropped
PRZEJDŹ DO MY SERVICE

Produkty i usługi techniczne, porady i wsparcie, samouczki i materiały do pobrania, Deklaracje zgodności

Obsługa klientówPON. – CZW. 8:00 – 17:00, PT. 8:00 – 12:0000800 3242 5056customerservice@swarovskioptik.com

Wyszukiwarka sklepówZnajdź sklepy w swojej okolicyPrzejdź do Wyszukiwarki sklepów
Twój język:
polski
Warunki


Niniejsze ogólne warunki dotyczą wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem www.swarovskioptik.com („Witryny internetowej”). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszymi ogólnymi warunkami przed złożeniem zamówienia na produkty za pośrednictwem Witryny internetowej. Zamawiając nasze produkty, wyraża Pan/Pani zgodę na poniższe warunki i oświadcza Pan/Pani, że jest osobą pełnoletnią uprawnioną do zawierania prawnie wiążących umów. Zasady odbiegające od niniejszych ogólnych warunków mają moc wiążącą wyłącznie w przypadku, gdy zostały przez nas potwierdzone na piśmie. Dotyczy to również odstępstw od niniejszej klauzuli wymagającej sporządzenia dokumentów w formie pisemnej.


Witryna internetowa, za pośrednictwem której realizowana jest sprzedaż towarów w Internecie, jest obsługiwana przez spółkę SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH (Daniel Swarovski-Straße 70, 6067 Absam, Austria). Pod tym adresem może Pan/Pani zgłosić reklamację lub dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi.

Może Pan/Pani skontaktować się naszym działem obsługi klienta w dowolnej sprawie, wysyłając e-mail na adres: customerservice@swarovskioptik.com


Zamówienia złożone w Witrynie internetowej stanowią wiążące oferty zawarcia związanych z nimi umów kupna towarów od spółki SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH. Przysługuje nam prawo do przyjęcia tych ofert w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania lub odrzucenia ich poprzez wysłanie do Pana/Pani stosownego oświadczenia. Wiążąca umowa kupna nie zostaje zawarta do czasu przyjęcia przez nas Pana/Pani zamówienia. Na przyjęcie zamówienia wskazuje wysyłka zamówionych produktów.

Wyraża Pan/Pani zgodę na sprawdzenie Pana/Pani zdolności kredytowej poprzez skierowanie zapytania do państwowych urzędów ochrony kredytowej, instytucji kredytowych oraz agencji informacji kredytowej. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku otrzymania negatywnej oceny zdolności kredytowej. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówień od klientów w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że klient działa z niezgodnie z Ogólnymi warunkami, uczestniczy w działaniach noszących znamiona oszustwa lub w innych działaniach problematycznych z punktu widzenia prawa karnego, lub z innych ważnych przyczyn. W celu zapewnienia naszym klientom większego bezpieczeństwa podczas przetwarzania płatności elektronicznych spółka Swarovski Optik może skontaktować się z Panem/Panią, aby przed wysyłką zweryfikować niektóre aspekty Pana/Pani zamówienia.

Produkty Swarovski Optik są przeznaczone wyłącznie do użytku cywilnego. Swarovski Optik zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub unieważnienia zamówienia (bez odszkodowania), jeżeli podejrzewa, że produkt nie będzie używany do celów cywilnych, lub jeżeli mają zastosowanie ograniczenia eksportowe.


Produkty i ceny są takie, jak przedstawiono w Witrynie internetowej; produkty są dostępne do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do zmiany produktów oferowanych w Witrynie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia oraz do ograniczenia liczby produktów, które mogą zostać zakupione przez osobę odwiedzającą Witrynę internetową.

Nie ponosimy odpowiedzialności za brak towaru na stanie ani za niedostępność produktów.

Komercyjna odsprzedaż lub dystrybucja produktów Swarovski Optik sprzedawanych w Witrynie internetowej jest surowo zabroniona.

Informujemy, że po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ewentualne prośby o jego zmianę lub anulowanie nie będą uwzględniane.


Jeżeli zamówionego towaru nie uda się dostarczyć w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy, nawet jeżeli wcześniej potwierdziliśmy jej zawarcie. W przypadku odstąpienia przez nas od umowy otrzyma Pan/Pani zawiadomienie o braku dostępności towaru oraz niezwłoczny zwrot uiszczonej przez Pana/Panią zapłaty.


Cena całkowita Pana/Pani zamówienia, włącznie z wszystkimi kosztami dodatkowymi oraz kosztami dostawy, została pokazana na poprzedniej stronie lub zostanie pokazana na zakończenie procedury płatności. Potwierdzając zamówienie, akceptuje Pan/Pani cenę zamówionych towarów. Po zakończeniu procedury płatności cena nie może zostać zmieniona.

Sprzedawcą produktów Swarovski Optik jest spółka SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH z siedzibą główną w Austria. Informujemy, że w przypadku płatności zagranicznych kartami kredytowymi instytucja będąca wystawcą karty kredytowej może pobrać opłatę za transakcję zagraniczną (ok. 1-2%).


7.1. Łączna cena

Łączna cena zamówienia to cena zakupu wybranych przez Pana/Panią produktów zawierająca podatek VAT i wszystkie koszty dodatkowe (np. koszty wysyłki itp.).

Łączna cena zamówionych produktów podlega zapłacie w chwili złożenia zamówienia w witrynie internetowej SWAROVSKIOPTIK.COM.

7.2. Metody płatności

Z zasady akceptujemy następujące metody płatności:

Visa, Mastercard i American Express

W przypadku płatności kartą kredytową zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia ważności karty oraz zweryfikowania parametrów dostępności w zakresie odbioru oraz danych adresowych. Jeżeli wystawca karty odmówi nam zapłaty, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie lub niedostarczenie zamówienia.

W niektórych krajach nasi klienci mogą również skorzystać z następujących metod płatności:

Apple Pay - AT, DE, BE, CH, IT, ES, GB, NL, PL, NO, DK, SE, US
Bancontact – dostępna w BE
Sofort – dostępna w AT, DE, BE, CH, IT, ES, GB, NL
EPS – dostępna w AT
iDEAL – dostępna w NL
Vipps – dostępna w NO

Różne akceptowane przez nas metody płatności są wymienione na stronie płatności, gdzie istnieje możliwość wyboru jednej z metod płatności dostępnych w Pana/Pani kraju. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego dodawania lub usuwania metod płatności według własnego uznania.


8.1 Kupony promocyjne to kupony nieprzeznaczone do sprzedaży, które są rozdawane podczas kampanii reklamowych i zachowują ważność przez określony czas.

8.2 Kupon promocyjny można wykorzystać tylko jeden raz w związku ze złożeniem zamówienia i tylko w określonym terminie.  Pojedyncze produkty mogą nie być objęte promocją.  Kupony promocyjne nie mogą zostać wykorzystane do zakupu bonów upominkowych. Uwaga: Może obowiązywać minimalna wartość zamówienia uprawniająca do skorzystania z kuponu promocyjnego.

8.3 Wartość towaru musi być równa lub wyższa od wartości kuponu promocyjnego. Jeżeli kupon promocyjny nie pokrywa wartości towaru, różnicę można dopłacić, stosując dowolną akceptowaną metodę płatności.  Kupon promocyjny nie podlega wymianie na jego równowartość w gotówce. Od wartości kuponu promocyjnego nie będą naliczane odsetki.  W przypadku częściowego lub całkowitego zwrotu towaru kupon promocyjny nie podlega refundacji.

8.4 Kupony promocyjne można wykorzystać wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsze odliczenie jest niemożliwe. Kupony promocyjne nie mogą zostać przekazane osobom trzecim. Nie ma możliwości połączenia kilku kuponów promocyjnych, o ile nie ustalono inaczej.

8.5 Jeżeli wykorzystał/-a Pan/Pani kupon promocyjny podczas dokonywania zakupu, ale w wyniku odstąpienia przez Pana/Panią od umowy łączna wartość zamówienia jest niższa niż wartość kuponu promocyjnego, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Pana/Pani pierwotną ceną zakupionego towaru, który nie został zwrócony.​


Zamówione towary są zwykle dostarczane na wskazany przez nabywcę adres dostawy przez zatrudnioną przez nas firmę kurierską w terminie 5-7 dni roboczych od dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Dni świąteczne, w które zamówienia nie będą realizowane, są podane w naszym Asystencie Sklepu Internetowego. Na życzenie klienta dołożymy wszelkich starań, by dostarczyć towar w określonym terminie, nie możemy jednak składać wiążących obietnic w tym zakresie. Do czasu uregulowania pełniej ceny zakupu towary pozostają naszą własnością.

Dostawy mogą jednak ulec opóźnieniu z powodu działania siły wyższej, wewnętrznych usterek/awarii systemu lub nieprzewidzianych nieprawidłowości po stronie współpracującej z nami firmy kurierskiej. SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH nie ponosi odpowiedzialności w takich przypadkach. W związku z powyższym SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH zaleca, by zamówienia, które mają zostać dostarczone do odległych lokalizacji, na wszelki wypadek składać jak najwcześniej.

W chwili dostawy przesyłkę należy sprawdzić pod kątem zgodności z zamówieniem.


Jako klientowi przysługuje Panu/Pani prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Pan/Pani lub wskazana przez Pana/Panią osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła fizycznie w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi Pan/Pani poinformować nas (SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH, Daniel Swarovski-Strasse 70, 6067 Absam, e-mail: customerservice@swarovskioptik.com) o swojej decyzji w sprawie odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. w formie pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Może Pan/Pani skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to wymagane.

Aby termin odstąpienia od umowy został dotrzymany, należy wysłać zawiadomienie o chęci skorzystania z przysługującego Panu/Pani prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Panu/Pani wszystkie otrzymane od Pana/Pani płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Pana/Panią sposobu dostawy innego niż oferowany przez nas najtańszy standardowy sposób dostawy) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o Pana/Pani decyzji w sprawie odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tej samej metody płatności, z której skorzystano podczas pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie ustalono z Panem/Panią inaczej. W każdym przypadku nie zostanie Pan/Pani obciążony/-a żadnymi opłatami z tytułu zwrotu.

Możemy odmówić dokonania zwrotu płatności do czasu, gdy towar znajdzie się ponownie w naszym posiadaniu lub do czasu dostarczenia przez Pana/Panią dowodu jego odesłania, w zależności od tego, który termin będzie wcześniejszy.

Niniejszym zobowiązuje się Pan/Pani do odesłania do nas lub przekazania nam towarów bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia nas o swojej decyzji w sprawie odstąpienia od niniejszej umowy, na adres podany w naszej witrynie internetowej w sekcji „Obsługa klienta – zasady przyjmowania zwrotów”. Aby termin został dotrzymany, towar należy odesłać do nas przed upływem 14 dni. Dodatkowe informacje i pomoc w dokonaniu zwrotu zamówionych towarów oraz adres zwrotu towaru w Pana/Pani kraju można znaleźć w naszej witrynie internetowej w menu w sekcji „Obsługa klienta – zasady przyjmowania zwrotów”.

Będzie Pan/Pani zobowiązany do zrekompensowania ewentualnej utraty wartości towarów tylko w przypadku, gdy utratę wartości można będzie powiązać ze zbędnym manipulowaniem przez Pana/Panią towarem w celu sprawdzenia jego składu, cech i funkcjonowania.

Ma Pan/Pani obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby odesłać produkty w nienaruszonym stanie, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dołączonym oświadczeniem o zwrocie produktów.

W chwili obecnej nie ma możliwości dokonania zwrotu produktów zakupionych w sklepach specjalistycznych prowadzących sprzedaż produktów SWAROVSKI OPTIK za pośrednictwem witryny internetowej.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów wykonanych lub spersonalizowanych według Pana/Pani specyfikacji. Takie produkty nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

Formularz odstąpienia od umowy

(Jeżeli chce Pan/Pani odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza)

Do SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH, Daniel Swarovski-Strasse 70, 6067 Absam
E-mail: customerservice@swarovskioptik.com

Niniejszym odstępuję/odstępujemy od umowy zawartej w celu zakupu następujących towarów/usług

  • Zamówionych/otrzymanych dnia:

  • Imię i nazwisko klienta/imiona i nazwiska klientów:

  • Adres/-y klienta/klientów:

  • Podpis/-y klienta/klientów (tylko w przypadku papierowej korespondencji)

  • Data:


Okres rękojmi za wady materiałowe lub wady wykonania wynosi dwa lata od daty otrzymania towaru. W przypadku wystąpienia takich wad w dostarczonym towarze, nabywca ma prawo żądać naprawy produktu. Jeżeli naprawa produktu jest niemożliwa, nabywca ma prawo żądać odstąpienia od umowy lub – jeżeli towar nadal jest dostępny – jego wymiany na ten sam rodzaj towaru pozbawiony wad.


SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane umyślnie lub powstałe w wyniku rażącego zaniedbania.

Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy wszelkich roszczeń odszkodowawczych niezależnie od podstawy prawnej, w tym między innymi z tytułu działań nieuprawnionych; nie ma zastosowania do odpowiedzialności przewidzianej na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz odpowiedzialności z tytułu innych gwarantowanych właściwości oraz z tytułu szkód na zdrowiu i życiu.

Ograniczenie lub zwolnienie od odpowiedzialności za szkody, o których mowa w poprzednich akapitach, dotyczy również wszelkich roszczeń wobec pracowników lub przedstawicieli SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH.


Rejestrując swoje dane osobowe w SWAROVSKI OPTIK, zawierając umowę kupna ze SWAROVSKI OPTIK lub kontaktując się ze SWAROVSKI OPTIK w dowolnej formie elektronicznej, wyraża Pan/Pani zgodę na zapisywanie i przechowywanie przez SWAROVSKI OPTIK Pana/Pani danych osobowych zgodnie z aktualnym oświadczeniem o ochronie danych bez uprzedniego wyrażenia przez Pana/Panią pisemnej zgody. SWAROVSKI OPTIK ma prawo rejestrować, przetwarzać, zapisywać, przechowywać, przekazywać i wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe.

W każdej chwili może Pan/Pani uzyskać informacje o swoich danych osobowych oraz wycofać swoją zgodę na zapisywanie, przechowywanie i wykorzystywanie Pana/Pani danych osobowych w przyszłości.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta: 
SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH (Daniel Swarovski-Strasse 70, 6067 Absam) 
E-mail: customerservice@swarovskioptik.com