Menu


Produkty

Serwis

OBSŁUGA KLIENTA
K19 ATX 115 perspektivisch HRes RGB - lens cropped
PRZEJDŹ DO MY SERVICE

Produkty i usługi techniczne, porady i wsparcie, samouczki i materiały do pobrania, Deklaracje zgodności

Obsługa klientówPON. – CZW. 8:00 – 17:00, PT. 8:00 – 12:0000800 3242 5056customerservice@swarovskioptik.com

Wyszukiwarka sklepówZnajdź sklepy w swojej okolicyPrzejdź do Wyszukiwarki sklepów
Twój język:
polski
Biodiversity: Our project in Costa Rica /H/B/O - DJI 0630Biodiversity: Our project in Costa Rica /H/B/O - DJI 0630Biodiversity: Our project in Costa Rica /H/B/O - DJI 0630

SWAROVSKI OPTIK Rainforest

NASZ PROJEKT W KOSTARYCE

For the love of nature (z miłości do natury) to dewiza SWAROVSKI OPTIK. Aby wcielić ją w życie i zmienić świat na lepsze, kupiliśmy 115 hektarów lasu deszczowego na półwyspie Osa w Kostaryce: lasu deszczowego SWAROVSKI OPTIK. Realizując w praktyce ten projekt ochrony przyrody, chcemy wziąć na siebie odpowiedzialność za walkę z kryzysem związanym z utratą różnorodności biologicznej.

DLACZEGO KOSTARYKA?

Kostaryka słynie z przebogatej przyrody i niezrównanej różnorodności biologicznej. Szybki rozwój turystyki, niepodlegająca regulacjom gospodarka przestrzenna oraz rabunkowe pozyskiwanie zasobów naturalnych zmieniają jednak krajobraz i siedliska przyrodnicze tego kraju w niespotykanym dotąd tempie.
Występujące w Kostaryce, niezwykłe zagęszczenie gatunków sprawia, że działania na rzecz ich ochrony mają duże znaczenie nawet w przypadku, gdy są ograniczone do stosunkowo niewielkich skrawków ziemi. Kupując siedlisko o powierzchni 115 hektarów,wzięliśmy na siebie bezpośrednią, pełną odpowiedzialność za jego ochronę. Takie podejście pozwala nam objąć czynną ochroną przyrodę na naszym terenie.

Biodiversity: SWAROVSKI OPTIK Regenwald - Tag der biologischen Vielfalt /H/B/O

PÓŁWYSEP OSA

Półwysep Osa jest niemal w całości porośnięty dziewiczym lasem deszczowym. National Geographic uznaje ten region za „miejsce o najwyższej intensywności biologicznej na Ziemi”. Nic w tym dziwnego, bowiem aż 2,5 procent różnorodności biologicznej całej planety skupia się właśnie tutaj – na obszarze o powierzchni niespełna 1800 kilometrów kwadratowych. Do gatunków spotykanych na półwyspie Osa zaliczają się między innymi:

  • Puma

  • Ocelot

  • Czepiak

  • Czubacz zmienny (Crax rubra)

  • Arasari płomienny (Pteroglossus frantzii)

  • Bławatnik turkusowy (Cotinga ridgwayi)

Półwysep Osa zamieszkują łączenie 463 gatunki ptaków, 140 gatunków ssaków i imponująca liczba aż 10 000 gatunków owadów. Nie mniej imponująca jest tutejsza flora: na tym niewielkim obszarze występuje ponad 700 różnych gatunków drzew. Dwa do trzech procent gatunków roślin spotykanych na półwyspie Osa nie występuje w żadnym innym miejscu na Ziemi.

Chcesz zanurzyć się we wspaniałym krajobrazie dźwiękowym lasu deszczowego SWAROVSKI OPTIK? Proszę bardzo:

00:00 / 00:00

Nagranie i produkcja: Dale Forbes

JAKIE GATUNKI ZAMIESZKUJĄ LAS DESZCZOWY SWAROVSKI OPTIK?

Na stronie iNaturalistmożna zobaczyć, jakie gatunki (ptaków, ssaków, owadów, roślin…) udało się dotąd zaobserwować na obszarze lasu deszczowego należącym do SWAROVSKI OPTIK. Osoby, które chciałyby bliżej poznać bogatą awifaunę tego regionu, mogą skorzystać z bazy danych eBird .

Fiery-billed Aracari (Pteroglossus frantzii)

LAS DESZCZOWY I MORZE

Firma SWAROVSKI OPTIK zakupiła 115 hektarów dziewiczego lasu deszczowego w okolicy miejscowości Mogos– obszaru o kluczowym znaczeniu, rozciągającego się pomiędzy parkami narodowymi Piedras Blancas i Corcovado. Teren ten stanowi ważny korytarz ekologiczny o szczególnym znaczeniu dla działań związanych z ochroną przyrody. W pobliżu znajdują się wprawdzie dwa parki narodowe, konieczne jest jednak zabezpieczenie i ochrona łączących je siedlisk.

K23 mauritius images 09208705 CMYK ID1818962
Biodiversity: SWAROVSKI OPTIK Regenwald - Tag der biologischen Vielfalt /H/B/O

Półwysep Osa jest oddzielony od kontynentu zatoką Golfo Dulce, jednym z zaledwie czterech tropikalnych fiordów na świecie. Wody zatoki są domem dla wspaniałych dzikich zwierząt, takich jak 25 gatunków delfinów i wielorybów, żółwie morskie, czy też odkryty ostatnio podgatunek węża morskiego. Golfo Dulce to także jedyne miejsce na ziemi, gdzie humbaki północne i południowe spotykają się, by wydać na świat młode.

Biodiversity: SWAROVSKI OPTIK Regenwald - Tag der biologischen Vielfalt /H/B/O

CZYM SIĘ ZAJMUJE SWAROVSKI OPTIK?

Jednym z głównych celów programu SWAROVSKI OPTIK RAINFOREST realizowanego w Kostaryce jest powstrzymanie nielegalnej działalności zagrażającej różnorodności biologicznej tego regionu, w tym kłusownictwa, nielegalnej wycinki drzew, bezprawnego zajmowania ziemi oraz wszelkich innych form degradacji gruntów.
Prowadząc badania podstawowe,chcemy zgromadzić informacje na temat występujących na tych terenach gatunków ptaków, drzew, żab, nietoperzy i innych ssaków. Dalsze badania naukowe, realizowane między innymi we współpracy z lokalnymi społecznościami, pozwolą nam pogłębić wiedzę na temat lokalnej flory i fauny. Naszym celem jest zbadanie zakupionej przez nas nieruchomości pod kątem możliwości restytucji i reintrodukcji gatunków zagrożonych wyginięciem i uznawanych za wymarłe w tym regionie.

Nasz program odtwarzania szaty roślinnej zakłada utworzenie ekologicznych ogrodów obsadzonych kwiatami przyciągającymi kolibry i motyle, a także nasadzenie różnych gatunków drzew i krzewów owocowych dostarczających pożywienia ssakom, owadom oraz ptakom owocożernym. Te bujne ogrody z czasem staną się miejscem, w którym ludzie będą mogli obcować z naturą.

Biodiversity: SWAROVSKI OPTIK Regenwald - Tag der biologischen Vielfalt /H/B/O - Better together

ZAANGAŻOWANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

RAZEM LEPIEJ


Zaangażowanie lokalnych społeczności i ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi podobne cele ma kluczowe znaczenie dla sukcesu tego projektu. Zamierzamy opracować strategie ochrony przyrody i zawrzeć porozumienia o współpracy z lokalnymi inicjatywami, aby wesprzeć edukację ekologiczną i działania na rzecz ochrony przyrody w regionie.

SWAROVSKI OPTIK Gebäude Absam

CEL I WIZJA

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SWAROVSKI OPTIK


Mentalność i zachowania wspierające zrównoważony rozwój są głęboko zakorzenione w naszej firmie i od samego początku kierują naszym życiem zawodowym. Inicjatywa SWAROVSKI OPTIK RAINFOREST wciela w życie wartości, z którymi utożsamiamy się jako firma, oraz odzwierciedla nasz cel i wizję.

Ocelot Costa Rica rainforest
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY I GATUNKÓWOchrona przyrody i zagrożonych gatunków