Menu


Kategorie

Serwis

OBSŁUGA KLIENTA
K19 ATX 115 perspektivisch HRes RGB - lens cropped
PRZEJDŹ DO MY SERVICE

Produkty i usługi techniczne, porady i wsparcie, samouczki i materiały do pobrania, Deklaracje zgodności

Obsługa klientówPON. – CZW. 8:00 – 17:00, PT. 8:00 – 12:0000800 3242 5056customerservice@swarovskioptik.com

Wyszukiwarka sklepówZnajdź sklepy w swojej okolicyPrzejdź do Wyszukiwarki sklepów
Twój język:
polski
K19 ATX 115 perspektivisch HRes RGB - lens croppedK19 ATX 115 perspektivisch HRes RGB - lens croppedK19 ATX 115 perspektivisch HRes RGB - lens cropped

Informacje na temat optycznych urządzeń obserwacyjnych

co oznaczają liczby i wartości

Czas czytania: 10 min.

Co oznaczają cyfry 10x50 na lornetce? Jaki jest związek między powiększeniem a polem widzenia w lornetkach i lunetach obserwacyjnych? I po czym rozpoznać obraz o wysokim kontraście? To zestawienie kluczowych terminów i parametrów optycznych pozwoli Ci lepiej poznać świat urządzeń teleoptycznych.

Website Optics 1x1 01-Vergroesserung 1200x800 DE

POWIĘKSZENIE


Powiększenie to współczynnik określający, ile razy bliższy wydaje się obiekt w porównaniu z jego rzeczywistą odległością. Patrzenie przez urządzenia teleoptyczne zmienia percepcję – im wyższa wielkość powiększenia, tym bliższe wydaje się zwierzę i tym więcej szczegółów udaje się rozpoznać. Wysoka wielkość powiększenia oznacza jednak mniejsze pole widzenia.

POWIĘKSZENIE


Lornetka o 10-krotnym powiększeniu optycznie powiększy ptaka oddalonego o 100 metrów tak, jakby znajdował się w odległości 10 metrów i był oglądany gołym okiem. Lornetki SWAROVSKI OPTIK oferują maksymalnie 12-krotne powiększenie. Wyższe wielkości powiększenia utrudniałyby obsługę, a także wpływałyby niekorzystnie na stabilność obrazu podczas prowadzenia obserwacji przez lornetkę.

Dzisiejsze technologie i innowacje umożliwiają uzyskanie stabilnego obrazu nawet przy większych powiększeniach dzięki doskonałej ergonomii i wyważeniu.

Nasze lunety obserwacyjne są dostępne z powiększeniami od 20x.

Website Optics 1x1 02-Variable-Vergroesserung 800x800 DE

Podstawy optyki

ZMIENNE POWIĘKSZENIE


Większość lunet obserwacyjnych ma zmienne powiększenie. Umożliwia ono płynną regulację powiększenia w określonym zakresie. W przeciwieństwie do stałego powiększenia pozwala ono na powiększenie obrazu od wartości niższej do wyższej. Jednak gdy Powiększenie wzrasta, Pole widzenia, czyli widoczny przez urządzenie wycinek obrazu, ulega zmniejszeniu. Warto zwrócić uwagę na nazwę produktu, ponieważ liczba przed „x” określa powiększenie. 30-70x95 to urządzenie zapewniające powiększenia w zakresie od 30x do 70x z obiektywem o średnicy 95 mm.

Website Optics 1x1 800x800 DE Objektivdurchmesser höher

Podstawy optyki

ŚREDNICA OBIEKTYWU


Obiektyw to – w odróżnieniu od okularuczęść urządzenia teleoptycznego zwrócona w stronę obserwowanego obiektu. Średnica obiektywu określa, ile światła przedostaje się do wnętrza urządzenia teleoptycznego, jest to więc kluczowy czynnik decydujący o sprawnym działaniu urządzenia, zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia. Oznacza to, że im większa jest średnica obiektywu, tym więcej światła obiektyw jest w stanie wychwycić i tym jaśniejszy wydaje się obraz. Im gorsze oświetlenie – na przykład o zmierzchu – tym większa powinna być średnica obiektywu.

CO OZNACZAJĄ LICZBY NA MOJEJ LORNETCE LUB LUNECIE OBSERWACYJNEJ?

W nazwie lornetki znajdują się dwie liczby, czyli parametry, na przykład 8x25, 10x32 lub 12x42. pierwsza z tych liczb wskazuje powiększenie powiększenie, np. o 8, 10 lub 12 razy. druga liczba określa średnicę obiektywu w milimetrach.

Tak więc w lornetkach o parametrach 10x42 efektywna optycznie średnica obiektywu wynosi 42 milimetry. Mowa tu o uniwersalnej lornetce, która wciąż jest stosunkowo kompaktowa pod względem wielkości i ciężaru, a jednocześnie wystarczająca jasna, by móc prowadzić obserwację nawet w warunkach wczesnego zmierzchu. Wynika to z faktu, że im większa jest średnica obiektywu, tym więcej światła obiektyw jest w stanie wychwycić.

Website Optics 1x1 04-Sehfeld 800x800 DE

POLE WIDZENIA


Pole widzenia oznacza wycinek obrazu, który jest widoczny przez urządzenie teleoptyczne. Z zasady im wyższa wielkość powiększenia, tym mniejsze jest pole widzenia. Lornetki mają większe pole widzenia niż lunety obserwacyjne, co oznacza, że pozwalają obserwować większy obszar. Lunety obserwacyjne mają większe powiększenie, co sprawia, że ich pole widzenia jest znacznie mniejsze, jednak można przez nie zobaczyć więcej szczegółów.

Wielkość pola widzenia jest zazwyczaj wyrażona w metrach w odległości 1000 m od obserwatora. W lornetce o polu widzenia 150/1000 m obserwator zobaczy zatem okrągły obraz obejmujący obszar o szerokości wynoszącej 150 metrów w odległości 1000 metrów.

Pole widzenia


W filmach obraz widoczny przez lornetkę jest zwykle nieprawidłowo przedstawiany w kształcie poziomej ósemki. Jednak w przypadku lornetek wysokiej klasy, które zostały prawidłowo wyregulowane, w rzeczywistości widoczny jest pojedynczy okrągły obraz bez winietowania.

Website Optics 1x1 04-Austrittspupille 1200x800 DE

ŹRENICA WYJŚCIOWA


Gdy patrzy się w okular z pewnej odległości, Źrenica wyjściowa ma postać jasnej plamki. Wartość źrenicy wyjściowej oblicza się, dzieląc średnicę obiektywu przez wielkość powiększenia . W lornetkach wysokiej klasy źrenica wyjściowa ma wyraźny, idealnie okrągły kształt.

WZÓR: Źrenica wyjściowa = Średnica obiektywu / powiększenie

ŹRENICA WYJŚCIOWA


Im większa jest źrenica wyjściowa, tym więcej światła dociera do oka. Z tego względu parametr ten odgrywa ważną rolę podczas prowadzenia obserwacji w warunkach słabego oświetlenia.
Lornetka o parametrach 8x56 ma źrenicę wyjściową o średnicy 7 mm. Dla porównania w lornetce o parametrach 8,5x42 wartość ta wynosi 4,9 mm.

ŹRENICA WYJŚCIOWA


Należy wziąć pod uwagę maksymalny stopień otwarcia źrenicy ludzkiego oka. U dzieci wynosi on 8 mm, lecz z wiekiem maleje wskutek spadku elastyczności.

Website Optics 1x1 06-Transmission 800x800 DE

TRANSMISJA


Transmisja światła to ważny parametr umożliwiający obliczenie współczynnika transmisji urządzenia optycznego. Na przykład współczynnik transmisji wynoszący 90% oznacza, że z 100% światła wpadającego przez obiektyw, 90% dociera do oka obserwatora. Wynika to z zasad fizyki i jest związane z absorpcją światła przez elementy szklane oraz odbiciem światła przy przejściu przez granicę szkło-powietrze.

TRANSMISJA


Na poziom transmisji światła korzystnie wpływają różne powłoki uszlachetniające. Powłoki uszlachetniające – inaczej mówiąc wykończenia powierzchni – stanowią ważną barierę pomiędzy powierzchnią szkła a powietrzem, pozwalającą zminimalizować utratę światła wskutek pochłaniania i odbicia. Im wyższa jest jakość powłok uszlachetniających, tym wyższy jest poziom transmisji światła i tym mniej zakłócających obraz odblasków wychwyci układ optyczny – zwłaszcza w warunkach intensywnego oświetlenia.

NL Pure 10x32 Burnt Orange

Podstawy optyki

NAJMNIEJSZA ODLEGŁOŚĆ OGNISKOWANIA


Najmniejsza odległość ogniskowania określa, jak blisko może znajdować się obiekt, aby był wyraźnie widoczny przez lornetkę. Obracając pokrętło do regulacji ostrości, można uzyskać ostry obraz w zakresie mieszczącym się pomiędzy tą wartością a nieskończonością. Najmniejsza odległość ogniskowania w naszych lornetkach wynosi 2 metry (NL Pure). Te wartości nie uwzględniają ewentualnych wad wzroku użytkownika.

Website Optics 1x1 07-Pupillendistanz 800x800 DE

Podstawy optyki

ROZSTAW ŹRENIC


Rozstaw źrenic to odległość między lewym i prawym okiem określana w milimetrach – mierzona od środka do środka źrenicy. W naszych lornetkach rozstaw źrenic można regulować – w zależności od modelu.

Website Optics 1x1 08-Augenabstand 800x800 DE

ODLEGŁOŚĆ ŹRENICY WYJŚCIOWEJ


Odległość źrenicy wyjściowej oznacza odległość od okularu do oka obserwatora i określa punkt, w którym źrenica wyjściowa lornetki pokrywa się idealnie z okiem obserwatora. Mechanicznie regulowane wkręcane muszle oczne pomagają w jej dostosowaniu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W lornetkach wysokiej klasy odległość źrenicy wyjściowej wynosi od 14 do 19 mm, co zapewnia wygodę podczas obserwacji.

ODLEGŁOŚĆ ŹRENICY WYJŚCIOWEJ


Osoby noszące okulary powinny wkręcić muszle oczne, aby zrekompensować odległość pomiędzy okiem a soczewką okularów.

K21 NL Pure 32 DSC7723 CMYK

Podstawy optyki

REGULACJA DIOPTRII


Regulacja dioptrii jest niezbędna w celu wyrównania różnic między prawym a lewym okiem wynikających z różnych wad wzroku. Przy jednakowej ostrości widzenia obojgiem oczu (nawet jeśli występuje krótko- lub dalekowzroczność), regulacja nie jest konieczna.

Optics 101 Image Quality ID:1504277

JAKOŚĆ OBRAZU


Ogólna jakość obrazu jest również rozumiana jako ogólna sprawność układu optycznego. Obraz wysokiej jakości charakteryzuje się optymalnym stosunkiem pomiędzy takimi parametrami jak Ostrość obrazu, Rozdzielczość oraz Dystorsja (zniekształcenie optyczne odwzorowania obserwowanych obiektów), a także neutralnym odwzorowaniem barw.

JAKOŚĆ OBRAZU


Aby sprawdzić Jakość lornetki, najlepiej popatrzeć na gwiazdy. Przez wysokiej klasy sprzęt optyczny punktowe źródła światła na ciemnym tle będą widoczne jako oddzielne punkty niepowodujące olśnienia.

Website Optics 1x1 09-Helligkeit 800x800 DE

Podstawy optyki

JASNOŚĆ


Podstawowa zasada: im większa jest średnica obiektywu, tym więcej światła przenika przez układ optyczny, a co za tym idzie, przez źrenicę wyjściową. Przy większych powiększeniach źrenica wyjściowa zwęża się, co powoduje zmniejszenie jasności. Kluczową kwestią jest znalezienie idealnej równowagi pomiędzy wielkością i wagą urządzenia teleoptycznego a jego poziomem jasności. Jednym z punktów odniesienia, który można wykorzystać, jest tzw. sprawność zmierzchowa. Im wyższa jest sprawność zmierzchowa, tym więcej szczegółów można dostrzec. Sprawność zmierzchową oblicza się, wyciągając pierwiastek kwadratowy z iloczynu powiększenia i średnicy obiektywu.

WZÓR: Sprawność zmierzchowa = powiększenie x średnica obiektywu
Jasność urządzenia oblicza się według następującego wzoru: (średnica obiektywu/powiększenie)^2

Website Optics 1x1 10-Randschaerfe 800x800 DE

Podstawy optyki

OSTROŚĆ KRAWĘDZI


Ostrość krawędzi obrazu jest dobrym i łatwym do weryfikacji wskaźnikiem jakości urządzeń optycznych. Obraz powinien być ostry w całym polu widzenia – od środka aż po same krawędzie. Dobra, a nawet doskonała ostrość krawędzi pozwala dostrzec szczegóły w całym polu widzenia i ogranicza konieczność częstej regulacji.

Website Optics 1x1 11-Kontrast 800x800 DE

Podstawy optyki

KONTRAST


Podstawą dobrego kontrastu KONTRAST jest obraz wysokiej jakości. Niski poziom aberracji chromatycznych, niski poziom aberracji sferycznej oraz idealnie dobrane powłoki uszlachetniające pozwalają zwiększyć kontrast uzyskiwany w układzie optycznym. Kontrast oznacza wyraźne odgraniczenie jasnych i ciemnych obszarów odwzorowywanego obiektu. Im wyraźniejsze jest to odgraniczenie, tym wyższym kontrastem charakteryzuje się obraz.

Optics 101 Detail recognition ID:1504281

WIDOCZNOŚĆ SZCZEGÓŁÓW


Zdolność rozróżnienia drobnych szczegółów odwzorowywanego obiektu jest w dużej mierze uzależniona od warunków panujących w otoczeniu, takich jak natężenie oświetlenia lub kontrastowość obserwowanego obiektu, jak również od wybranego rozmiaru lornetki.

WIDOCZNOŚĆ SZCZEGÓŁÓW


Delikatna struktura upierzenia to znakomity obiekt do testowania widoczności szczegółów w lornetce. Im lepszy jest układ optyczny, tym mniej aberracji chromatycznych w postaci żółtej lub niebieskiej poświaty się pojawi.

Optics 101 Limiting Resolution ID:1504282

Podstawy optyki

ROZDZIELCZOŚĆ GRANICZNA


Rozdzielczość oznacza zdolność układu optycznego do oddzielnego odwzorowania najdrobniejszych detali. Im większa jest średnica obiektywu, tym mniejsze obiekty dany układ optyczny jest teoretycznie w stanie odwzorować.

Każdy element techniczny z osobna jest ważny, ale niezwykłe wrażenia podczas obserwacji można zagwarantować tylko w przypadku, gdy wszystkie elementy idealnie ze sobą współpracują, tworząc razem urządzenie teleoptyczne najwyższej klasy.

SWAROVISION

Tworząc technologię SWAROVISION, firma SWAROVSKI OPTIK na nowo zdefiniowała pojęcie najwyższej jakości optycznej. Technologia ta pozwala osiągnąć niezrównaną ostrość, ponieważ SOCZEWKI FIELD FLATTENER zapewniają obraz niemal całkowicie płaski i pozbawiony zniekształceń – aż po same krawędzie. SWAROVISION gwarantuje również najwyższą sprawność optyczną i obraz o niezwykle ostrych konturach. Na koniec trzeba dodać, że innowacyjne powłoki uszlachetniające na soczewce zapewniają MAKSYMALNĄ WIERNOŚĆ KOLORÓW ze względu na znakomite odwzorowanie barw oraz wysoki poziom transmisji światła. Podsumowując,duży kontrast i wiernie odwzorowany obraz gwarantowane! Żaden szczegół nie umknie Twojej uwadze, dzięki czemu szybko i łatwo rozpoznasz obserwowany obiekt

Chcesz się dowiedzieć, która lornetka najlepiej spełni Twoje wymagania?

Przewodnik po produktach szybko znajdzie odpowiedź na to pytanie. Wystarczy, że opiszesz, gdzie, kiedy i w jakim celu chcesz używać urządzenia teleoptycznego, a on w mgnieniu oka wyświetli idealną rekomendację.

What birding product are you looking for?

K18 Customer Service
Powrót do przeglądu z powrotem